دفترچه‌های سوال آزمون گام اول بهاره را می‌توانید از طریق زیر دانلود کنید.

دانلود دفترچه ریاضی
عنوان: آزمون گام اول بهاره - رشته ریاضی فیزیک
حجم: 11.2 مگابایت

دانلود دفترچه تجربی
عنوان: آزمون گام اول بهاره - رشته علوم تجربی
حجم: 21.9 مگابایت

پاسخ تشریحی ریاضی
عنوان: پاسخ تشریحی ریاضی گام اول بهاره
حجم: 11.1 مگابایت

پاسخ تشریحی تجربی
عنوان: پاسخ تشریحی تجربی گام اول بهاره
حجم: 22.9 مگابایت