در این جلسه آزمون قلم‌چی ۷ فروردین رو با هم تحلیل مشاوره‌ای کردیم، نکات مهمی رو هم بهتون یاداوری کردم: هر بار یک رج دیوارچینی رو فراموش نکنید و مطالعات آزمون محور رو مثل همیشه جدی بگیرید. سوالاتتون رو هم پاسخ دادم.