دفترچه‌های سوال آزمون گام دوم بهاره را می‌توانید از طریق زیر دانلود کنید.


دفترچه تجربی
حجم: 12.2 مگابایت


دفترچه ریاضی
حجم: 13.2 مگابایت


پاسخنامه تستی و تشریحی تجربی
حجم: 9.15 مگابایت


پاسخنامه تستی و تشریحی ریاضی
حجم: 10.9 مگابایت