فضایی برای انتشار مطالب پایه دوازدهم

دفترچه‌های سوال آزمون گام ششم بهاره + پاسخ تشریحی


دفترچه آزمون گام ششم بهاره را از لینک‌های زیر دریافت کنید.


دفترچه سوال ریاضی
حجم: 2.72 مگابایت


دفترچه سوال تجربی
حجم: 2.97 مگابایت


پاسخ ریاضی
حجم: 1.85 مگابایت


پاسخ تجربی
حجم: 2.68 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)

دفترچه‌های سوال آزمون گام پنجم بهاره + پاسخ تشریحی

آزمون جمع‌بندی نیمسال اول قلم‌چی


دفترچه‌های آزمون گام پنجم بهاره را از لینک‌های زیر دریافت کنید.


دفترچه سوال ریاضی
حجم: 12.7 مگابایت


دفترچه سوال تجربی
حجم: 11.8 مگابایت


دفترچه پاسخ تجربی
حجم: 8.06 مگابایت


دفترچه پاسخ ریاضی
حجم: 9.6 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)

دفترچه‌های سوال آزمون گام چهارم بهاره + پاسخ تشریحی


دفترچه‌های سوال آزمون گام چهارم بهاره را می‌توانید از طریق زیر دانلود کنید.


دفترچه سوال ریاضی
حجم: 13.7 مگابایت


دفترچه سوال تجربی
حجم: 11.5 مگابایت


پاسخ تشریحی تجربی
حجم: 8.5 مگابایت


پاسخ تشریحی ریاضی
حجم: 10.2 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)

کلاس رفع اشکال آزمون گزینه دو شیمی - ۹۸۰۲۰۸

 

 

حدود ۶ سوال از آزمون گزینه دو ۵ اردیبهشت ۹۸ پایه دوازدهم را در این ویدیو حل کردیم. سرفصل آزمون به مرور پایه دهم و پیش۱ می‌پرداخت. همه‌ی سوالات محاسباتی هستند . یجز یکی که در مورد اسید و بازهاست!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)

دفترچه‌های سوال آزمون گام سوم بهاره + پاسخ تشریحی

دفترچه‌های سوال آزمون گام سوم بهاره را می‌توانید از طریق زیر دانلود کنید.


دفترچه سوال رشته ریاضی
حجم: 1.14 مگابایت


دفترچه سوال رشته تجربی
حجم: 1.27 مگابایت


دفترچه پاسخ تشریحی تجربی
حجم: 1.2 مگابایت


دفترچه پاسخ تشریحی تجربی
حجم: 1.3 مگابایت


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)

آمریکا چه کاره است؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)

کنکور از ۸۰ درصد محتوای دروس پایه دوازدهم برگزار می‌شود

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: امتحانات پایه دوازدهم قطعا حضوری خواهد بود و حجم امتحانات هم 80 درصد محتوا با 20 نمره خواهد بود و 20 درصد هم نمره اختیاری است؛ آزمون کنکور هم بر اساس آن خواهد بود.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)

حلول ماه مبارک رمضان، ماه فرصتها مبارک

ماه مبارک رمضان، ماه فرصت‌ها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)

دفترچه‌های سوال آزمون گام دوم بهاره + پاسخ تشریحی


دفترچه‌های سوال آزمون گام دوم بهاره را می‌توانید از طریق زیر دانلود کنید.


دفترچه تجربی
حجم: 12.2 مگابایت


دفترچه ریاضی
حجم: 13.2 مگابایت


پاسخنامه تستی و تشریحی تجربی
حجم: 9.15 مگابایت


پاسخنامه تستی و تشریحی ریاضی
حجم: 10.9 مگابایت۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)

جلسه آنلاین 3 اردیبهشت با اولیای محترم


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)