فضایی برای انتشار مطالب پایه دوازدهم

۵ مطلب با موضوع «آزمون» ثبت شده است

دفترچه‌های سوال آزمون گام ششم بهاره + پاسخ تشریحی


دفترچه آزمون گام ششم بهاره را از لینک‌های زیر دریافت کنید.


دفترچه سوال ریاضی
حجم: 2.72 مگابایت


دفترچه سوال تجربی
حجم: 2.97 مگابایت


پاسخ ریاضی
حجم: 1.85 مگابایت


پاسخ تجربی
حجم: 2.68 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)

دفترچه‌های سوال آزمون گام پنجم بهاره + پاسخ تشریحی

آزمون جمع‌بندی نیمسال اول قلم‌چی


دفترچه‌های آزمون گام پنجم بهاره را از لینک‌های زیر دریافت کنید.


دفترچه سوال ریاضی
حجم: 12.7 مگابایت


دفترچه سوال تجربی
حجم: 11.8 مگابایت


دفترچه پاسخ تجربی
حجم: 8.06 مگابایت


دفترچه پاسخ ریاضی
حجم: 9.6 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)

دفترچه‌های سوال آزمون گام چهارم بهاره + پاسخ تشریحی


دفترچه‌های سوال آزمون گام چهارم بهاره را می‌توانید از طریق زیر دانلود کنید.


دفترچه سوال ریاضی
حجم: 13.7 مگابایت


دفترچه سوال تجربی
حجم: 11.5 مگابایت


پاسخ تشریحی تجربی
حجم: 8.5 مگابایت


پاسخ تشریحی ریاضی
حجم: 10.2 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)

دفترچه‌های سوال آزمون گام دوم بهاره + پاسخ تشریحی


دفترچه‌های سوال آزمون گام دوم بهاره را می‌توانید از طریق زیر دانلود کنید.


دفترچه تجربی
حجم: 12.2 مگابایت


دفترچه ریاضی
حجم: 13.2 مگابایت


پاسخنامه تستی و تشریحی تجربی
حجم: 9.15 مگابایت


پاسخنامه تستی و تشریحی ریاضی
حجم: 10.9 مگابایت۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)

دفترچه‌های سوال آزمون گام اول بهاره + پاسخ تشریحی

دفترچه‌های سوال آزمون گام اول بهاره را می‌توانید از طریق زیر دانلود کنید.

دانلود دفترچه ریاضی
عنوان: آزمون گام اول بهاره - رشته ریاضی فیزیک
حجم: 11.2 مگابایت

دانلود دفترچه تجربی
عنوان: آزمون گام اول بهاره - رشته علوم تجربی
حجم: 21.9 مگابایت

پاسخ تشریحی ریاضی
عنوان: پاسخ تشریحی ریاضی گام اول بهاره
حجم: 11.1 مگابایت

پاسخ تشریحی تجربی
عنوان: پاسخ تشریحی تجربی گام اول بهاره
حجم: 22.9 مگابایت
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)