آزمون جمع‌بندی نیمسال اول قلم‌چی


دفترچه‌های آزمون گام پنجم بهاره را از لینک‌های زیر دریافت کنید.


دفترچه سوال ریاضی
حجم: 12.7 مگابایت


دفترچه سوال تجربی
حجم: 11.8 مگابایت


دفترچه پاسخ تجربی
حجم: 8.06 مگابایت


دفترچه پاسخ ریاضی
حجم: 9.6 مگابایت