دفترچه آزمون گام ششم بهاره را از لینک‌های زیر دریافت کنید.


دفترچه سوال ریاضی
حجم: 2.72 مگابایت


دفترچه سوال تجربی
حجم: 2.97 مگابایت


پاسخ ریاضی
حجم: 1.85 مگابایت


پاسخ تجربی
حجم: 2.68 مگابایت