آزمون مروری کلاس‌های جمع بندی پایه - رشته ریاضی

آزمون مروری کلاس‌های جمع بندی پایه - رشته تجربی

آزمون ریاضی تجربی ۲۰ اردیبهشت ۹۹


آزمون زیست ۲۱ اردیبهشت ۹۹


آزمون حسابان ۲۱ اردیبهشت ۹۹


آزمون شیمی ۲۲ اردیبهشت ۹۹


آزمون گسسته ۲۳ اردیبهشت ۹۹


آزمون فیزیک ۲۴ اردیبهشت ۹۹


آزمون حسابان ۲۵ اردیبهشت ۹۹


آزمون زیست شناسی ۲۵ اردیبهشت ۹۹