خیلی‌ها دلشون برای آزمون این شکلی تنگ شده... شاید باورتون نشه ولی دل ما هم تنگ شده!آزمون جمع‌بندی نیمسال اول قلم‌چی